top of page
  • Taylor Sweet Creations

30 วินาที กับ วิธีผสมไอศครีมซอฟท์เสิร์ฟ

+ ไอศครีมซอฟท์เสิร์ฟ (Soft Serve Ice Cream) ของ Sweet Creations นั้น มาในรูปแบบสำเร็จรูป ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการเตรียมน้ำไอศครีม (Mixed Ice Cream) แล้วเทลงเครื่องทำไอศครีมซอฟท์เสิร์ฟ ก็จะสามารถได้ไอศครีมออกมาภายใน 10-20 นาทีเท่านั้น

bottom of page