top of page
  • Taylor Sweet Creations

ความแตกต่างระหว่างไอศครีมซอฟท์เสิร์ฟ และไอศครีมฮาร์ดเสิร์ฟ (SOFT SERVE & HARD SERVE ICE CREAM)

Soft serve ice cream โดยทั่วไป มีปริมาณไขมันต่ำ (3-6%) กว่า Hard serve ice cream (10-18%) และผลิตที่อุณหภูมิประมาณ -3 องศาเซลเซียส เมื่อเปรียบเทียบกับฮาร์ดเสิร์ฟไอศครีมที่ผลิตออกมาที่อุณหภูมิ -6 (Gelato) และ -9 (Artisan Gelato) องศาเซลเซียสและเก็บไว้ในเครื่องทำความเย็นที่อุณหภูมิต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส ไอศครีมซอฟท์เสิร์ฟจะมีการนำอากาศใส่เข้าไปในขณะที่ปั่นไอศครีม เรียกกระบวนการนี้ว่า "overrun" ซึ่งจะมีสัดส่วนตั้งแต่ 0-60% ของเนื้อไอศครีม อากาศเป็นตัวแปรหลักในการทำให้รสชาติของไอศครีมชนิดนี้แตกต่างกันออกไป ปริมาณอากาศที่น้อย จะทำให้ไอศครีมมีรสชาติที่เข้มข้นขี้น สีเข้มขึ้น และอาจเกิดเป็นเกร็ดน้ำแข็ง ส่วนไอศครีมซอฟท์เสิร์ฟที่มีปริมาณอากาศมาก จะทำให้เนื้อไอศครีมสีอ่อนลง และรสชาติจางลงเล็กน้อย ปริมาณอากาศที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 33-45% ของปริมาตรไอศครีม

Taylor

Sweet Creations BLOGGER

bottom of page