top of page
  • Taylor Sweet Creations

การคำนวณต้นทุนของไอศครีมซอฟท์เสิร์ฟ (Soft Serve Cost Calculation)


การคำนวณต้นทุนต่อโคน ต่อถ้วย เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการรายใหม่ทุกราย จำเป็นต้องคำนวณ ก่อนตัดสินใจลงทุน หรือตั้งราคา

Admin จึงได้ทำตารางคร่าวๆ เป็น Guild line ไว้ให้ผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาวิธีคำนวณกันดังตารางตัวอย่าง

จากตาราง : ได้แสดงให้เห็นว่า Soft Serve Mix 1 ถุง เมื่อผสมน้ำจะผลิตเป็นเนื้อไอศครีมซอฟท์เสิร์ฟได้กี่กิโลกรัม และคำนวณต้นทุนแยกออกมาเป็นกรัม เพื่อนำไปคูณกับน้ำหนักเนื้อไอศครีมจริงๆ ที่กดลงถ้วย หรือ โคน ขึ้นอยู่กับขนาด เมื่อได้ต้นทุนเนื้อไอศครีมตามขนาดแล้ว ต้องนำไปบวกกับต้นทุนของ โคน ถ้วย ทิชชู่ หรือท๊อปปิ้งต่างๆด้วย

สรุป : จะเห็นได้ว่า ต้นทุนของไอศครีมซอฟท์เสิร์ฟเริ่มต้น จะค่อนข้างถูกมาก เมื่อเทียบกับไอศครีมประเภทอื่นๆ ในเมื่อผู้ประกอบการ ได้ต้นทุนที่ถูกจากเนื้อไอศครีม Admin ขอแนะให้สร้าง Value กับไอศครีม Soft Serve โดยไปเน้นที่ Brand Image การออกแบบเมนูให้ดึงดูดน่าทาน การเล่นกับท๊อปปิ่งต่างๆ หรือการเพิ่มความ Premium ให้กับสูตรไอศครีม เช่นการออกแบบรสชาติรสใหม่โดยนำวัตถุดิบพรีเมียมมาเป้นส่วนประกอบเพื่อผสมเป็นน้ำไอศครีมก็ย่อมได้

***Guild line : การตั้งราคาสินค้าสำหรับเมนูไอศครีม ควรตั้งกำไรอยู่ที่ 4-6 เท่า ของราคาวัตถุดิบรวมต่อหนึ่งยูนิต***

bottom of page