top of page
  • Taylor Sweet Creations

การทำงานของเครื่องทำไอศครีมซอฟเสริฟ

หลักการทำงานของเครื่องทำไอศครีมซอฟเสริฟ (Soft Serve Machine) มีลักษณะที่คล้ายกับหลักการทำงานของแอร์บ้าน และตู้เย็น รวมถึงเครื่องทำไอศครีมฮาร์ดเสริฟด้วย

โดยใช้หลักการระบายความร้อนให้แก่น้ำไอศครีมในกระบอกปั่นจนมีอุณหภูมิต่ำลงถึงติดลบอย่างหนัก และใบปั่นไอศครีมจะทำหน้าที่ปาดไอศครีมภายในกระบอกปั่นออกมาให้เราได้ทานไอศครีมสดๆกันที่ -3 องศาเซลเซียสนั่นเอง

ระบบทำความเย็นของเครื่องทำไอศครีมซอฟเสริฟ

เครื่องทำไอศครีมซอฟเสริฟ

Compressor เครื่องอัดสารทำความเย็นจากสภาวะ ก๊าซที่มีความดันต่ำ, อุณหภูมิต่ำ ไปเป็นของก๊าซที่มีความดันสูง, อุณหภูมิสูง น้ำยาจะไหลไปตามท่อทางไปที่ Condensor

Condensor คือเครื่องควบแน่นที่เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็น ทำหน้าที่ลดอุณหภูมิของสารความเย็น ที่มาจาก Compressor จากก๊าซไปเป็นของเหลวที่เย็นตัวลง แต่ความดันยังสูงอยู่

Thermal expansion valve หรือวาล์วลดความดัน จะทำหน้าที่ขยายของเหลวไปเป็นก๊าซเย็นอย่างฉับพลัน ลักษณะของเอ็กแพนชั่นวาล์ว คือการลดพื้นที่หน้าตัดของท่อทางสารทำความเย็น

Evaporator เป็นการแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งจากก๊าซเย็นที่มาจาก Expansion Valve ไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับพื้นที่ที่ต้องการทำความเย็น ส่วนนี้จะเป็นที่ทำให้เราได้เนื้อไอศครีมสดออกมานั่นเอง

หลักการทำงานง่ายๆมีดังนี้

+ ประกอบชุดใบพัดและหน้ากากตามคู่มือที่ช่างสอน

+ ทำความสะอาดเครื่อง 1 รอบตามคู่มือด้วยน้ำเปล่า

+ เทน้ำไอศครีมลงไปในส่วนของกระบอกเก็บน้ำไอศครีมด้านบน (Hopper)

+ กดปุ่มทำงานให้ใบพัดหมุนในกระบอกปั่น พร้อมทานไอศครีมใน 15-20 นาที

bottom of page