top of page

STANDARD MIX

standard mix-01.png

ผงไอศครีมซอฟท์เสิร์ฟสำเร็จรูปประเภท STANDARD FLAVORS ราคามาตรฐาน เหมาะสำหรับการขายกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อปานกลาง เช่น กลุ่มนักศึกษา พนักงานออฟฟิสระดับกลาง

 

+ 1 ถุง บรรจุ 1.5 kg 

+ 1 ลัง บรรจุ 8 ถุง = 12 kg

+ ผลิตไอศครีมได้ 640 โคนต่อลัง (ที่น้ำหนักไอศครีม 60 กรัม/โคนเวเฟอร์เล็ก)

 

***ราคาต้นทุนไอศครีมต่อหน่วย (60 กรัม) สำหรับโคนเวเฟอร์เล็ก = 3.00 - 3.36 บาท

 

วิธีเตรียมน้ำซอฟท์เสิร์ฟ : ผงไอศครีม 1 ถุง เติมน้ำดื่ม 3.5 ลิตร ผสมให้เข้ากันในภาชนะสะอาด (อาจใช้เครื่องปั่นมือ Hand Blender) เทลงเครื่อง

ทำไอศครีมซอฟท์เสิร์ฟ รอเครื่องทำงาน 15-20 นาที พร้อมเสิร์ฟ

ปุ่มคลิก-01.png
ปุ่มคลิก-02.png
bottom of page